Frescano Group är en svensk koncern som bygger företag med fokus på att ta traditionella branscher in i en digital framtid.

Sen tidigt 2000-tal har vi omvandlat idéer till snabbväxande och långsiktiga affärer. Från vårt första bolag Earbooks 2003, till dagens Nextory har vårt fokus alltid varit detsamma: att skapa nya verksamheter som bygger på och gynnas av varandras välgång.

Vi tror på en sann entreprenörsanda, stark resultatorientering och ett nära samarbete mellan våra bolag. Med ett fokus på kunskapsöverföring och delade resurser, har vi förutsättningarna för att erbjuda såväl våra anställda som bolagen i sig stora möjligheter att växa inom koncernen.

Idag ingår två företag i Frescano Group: Svenska Julförlaget och Nextory.