Frescano Group bygger företag med fokus på att ta traditionella branscher in i en digital miljö. Läs mer om varje bolag i Frescano Group nedan.